O firmie

Dysponując wieloletnim doświadczeniem posiadamy niezbędną wiedzę jak działają systemy w okresach długotrwałej eksploatacji i dzielimy się tym z naszymi klientami.

Ściśle współpracujemy z liderami rynku i największymi producentami inwerterów na świecie KOSTAL, EMERSON, SMA, ABB, STEKA a także paneli np. BRUK-BET SOLAR, SHARP, JA Solar, LG i innych.

Nasze centrum szkoleniowe nie tylko wspiera nowoczesne technologie, również realizuje inwestycje pod klucz w zakresie systemów fotowoltaicznych.

Zapraszamy na szkolenie i do uczestnictwa w dynamicznym rozwoju technologii fotowoltaicznych.

Mirosław Mazur

Mirosław Mazur

Absolwent Technikum Elektrycznego w specjalności - elektroenergetyka oraz Wydziału Transportu i Informatyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w specjalności - systemy i sieci komputerowe oraz informatyka w transporcie. Obronił pracę inżynierską oraz magisterską z wynikiem bardzo dobrym.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu "Zarządzania bezpieczeństwem i projektowaniem inteligentnych systemów informatycznych dla wspomagania technologii produkcji i racjonalizacji odnawialnych źródeł energii". Obecnie jest doktorantem IV roku stacjonarnych studiów doktoranckich z dziedziny naukowej elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej z otwartym przewodem doktorskim dotyczącym systemów zasilania odnawialnymi źródłami energii. Prowadzi badania alternatywnego systemu zasilania budynku mieszkalnego z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych oraz innych odnawialnych źródeł, które mogą być alternatywnym sposobem wytwarzania energii elektrycznej dla potrzeb obecnie istniejących budynków mieszkalnych oraz nowo budowanych obiektów pasywnych.

Prowadzi laboratoria z inżynierii materiałowej w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć Politechniki Lubelskiej. Od 25 lat zawodowo zajmujący się elektroenergetyką. Uczestnik licznych konferencji na których wygłaszał referaty z tematyki fotowoltaicznej oraz autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Strona domowa miroslawmazur.eu

Sylwester Winiarski

Sylwester Winiarski

Absolwent:

 • Politechniki Radomskiej. Mechanika i Budowa Maszyn.
  Specjalność – Systemy energetyczne, klimatyzacja i wentylacja.
 • Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.
  Specjalność - Audytor energetyczny uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
 • Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Wydział Budownictwa i Architektury.
  Specjalność - Odnawialne Źródła Energii.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Elektrowni „Kozienice”, Elektrociepłowni „Radom” i Radpec S.A.

Organizator i czynny uczestnik wielu konferencji naukowo-technicznych i spotkań seminaryjnych.

Autor artykułów seminaryjnych obejmujących zagadnienia możliwości wykorzystania paliw alternatywnych w konwencjonalnych ciepłowniach węglowych. Ekspertyz z zakresu Auditingu Energetycznego, Oceny Stanu Technicznego Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej.

Zostań profesjonalnym instalatorem systemów fotowoltaicznych.

Do kogo skierowana jest nasz oferta szkoleniowa

 • Osoby pragnące pracować w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych
 • Osoby planujące sprzedażą urządzeń dla elektrowni fotowoltaicznych
 • Przedsiębiorcy którzy chcieliby rozszerzyć działalność o technologie PV oraz o dystrybucję, montaż, sprzedaż
 • Elektrycy
 • Projektanci i architekci
 • Osoby bezrobotne, chcące poszerzyć swoje możliwości zdobycia pracy
 • Firmy chcące podnieść kwalifikacje pracowników
 • Pasjonaci fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii
 • Koncerny energetyczne, zakłady energetyczne
 • Urzędy Pracy
 • Jednostki samorządowe

Kto może być uczestnikiem szkolenia?

Do kursu może przystąpić każdy bez względu na kierunek i poziom wykształcenia czy doświadczenia.
Wymogiem jest posiadanie uprawnień SEP. Nasze ośrodki dają możliwość uzyskania takich uprawnień.
Świadectwo kwalifikacji i uprawnienia elektryczne uzyskają tylko te osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin państwowy.

Co dodatkowo zyskasz uczestnicząc w naszych szkoleniach

 • Chętnie podejmujemy współpracę z uczestnikami kursu
 • Kompleksowa wiedza i najnowsze techniki i rozwiązania montażu systemów
 • Wiedza na temat produkcji paneli PV – pełna linia produkcyjna do dyspozycji
 • Rabaty w przypadku stałej współpracy dystrybucyjnej!

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu państwowego w celu zdobycia uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i uprzędzeń elektrycznych.

Szkolenie SEP obejmuje:

Przeprowadzamy kursy i organizujemy egzaminy na stanowiska dozoru lub eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na niżej wymienione urządzenia, instalacje i sieci. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym i wydaniem uprawnień elektrycznych.

Grupa I - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzenia elektrotermiczne;
 • Urządzenia do elektrolizy;
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • Elektryczna sieć trakcyjna;
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Jedyna w POLSCE prezentacja pełnej linii do produkcji paneli fotowoltaicznych!

Do dyspozycji uczestników na miejscu są instalacje w technologiach krystalicznej, cienkowarstwowej, z magazynowaniem energii, hybrydowe, fotowoltaika + pompa ciepła, systemy mocowania, inwertery transformatorowe oraz beztransformatorowe, regulatory ładowania, skrzynki przyłączeniowe, zabezpieczenia DC oraz AC oraz pozostałe komponenty systemu fotowoltaicznego.

Logowanie

Kontakt

Stowarzyszenie Polskich Energetyków w Radomiu
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 84a
tel. (048) 381-51-82, 381-52-31, gsm: 602 442 807, fax (048) 381-52-73
e-mail: radom@spe.org.pl
www.radom.spe.org.pl

PVTEC Polska Sp. z o.o.
Ostrów 49A, 33-122 Wierzchosławice
tel:+48 14 675 20 91
fax:+48 14 675 22 49
e-mail:office@pvtec.com.pl
www.pvtec.com.pl